Barbut Oyunu

Barbut Oyunu

Açıklama :

Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, rastgele fonksiyonunu zar olarak kullanan barbut oyunu.

Kaynak Kod :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int zarAtma(void);

int main()
{
  int oyunDurumu, toplam, oyuncuPuani, bakiye=1000, bahis, kontrol=1;
  do
  {

    kontrol = 1;

    do
    {
      printf("Bakiyeniz : %d\nKac liralik bahis oynamak istiyorsunuz : ", bakiye); /**/ scanf("%d", &bahis);

      if(bahis > bakiye)
        printf("Lutfen bakiyeniz kadar bahis oynayin.\n");
      else
        kontrol=30;
    }while(kontrol <= 1);
    
    srand(time(NULL));
    toplam = zarAtma();             //zarın ilk atılışı

    switch(toplam)
    {
      case 7: case 11:       //ilk atışta kazanma
        oyunDurumu = 1;     
        break;
      
      case 2: case 3: case 12:   //ilk atışta kaybetme
        oyunDurumu = 2;
        break;
      
      default:           //hatırlatma noktası
        oyunDurumu = 0;
        oyuncuPuani = toplam;
        printf("\t\t\t\tOyuncunun kazanacagi zar : %d\n", oyuncuPuani);
        break;
    }

    while(oyunDurumu == 0)
    {           //Zar atmaya devam
      toplam = zarAtma();

      if(toplam == oyuncuPuani) //kazanılacak zar atma
        oyunDurumu = 1;
      else if(toplam == 7)    //kaybedilecek zar atma -7-
        oyunDurumu = 2;
    }     

    if(oyunDurumu == 1)
    {
      printf("\t\t\t\tOyunu Kazandiniz!!\n\n\n");
      bakiye += bahis;
    }
    else
    {
      printf("\t\t\t\tOyunu Kaybettiniz..\n\n\n");
      bakiye -= bahis;
    }

  }while(bakiye >= 1);
  
  printf("Bakiye SIFIRLANDI\t GAME OVER\t KAYBETTINIZ\n\n\n");
  
  return 0;
}

int zarAtma(void)
{
  int zar1, zar2, toplamZar;
  
  zar1 = 1 + (rand()%6);
  zar2 = 1 + (rand()%6);
  toplamZar = zar1 + zar2;
  printf("Oyuncu-- %d + %d = %d --atti\n",zar1,zar2,toplamZar);
  return toplamZar;
}