2lik Sayı Sistemini 10luk Sisteme Çevirme

2lik Sayı Sistemini 10luk Sisteme Çevirme

Açıklama

Program basit bir şekilde 2lik (binary) sayı sisteminde girilen değeri 10luk (decimal) sayı sistemine çeviriyor.

2lik sayı 10luğa nasıl dönüştürülür ?
Bildiğiniz gibi 2lik bir sayıyı 10luk sisteme çevirirken, ikilik sayının ilk değerini 2^0 ile çarpıyoruz. Daha sonraki değerini 2^1 ile çarpıyoruz ve bu işlemi 2lik sistemdeki sayının basamakları bitinceye kadar yapıp, çıkan sonuçları topluyoruz. Örnek :

2lik sayı  : 11001
10luk hali : 2^4*1 + 2^3*1 + 2^2*0 + 2^1*0 + 2^0*1 = 25

Yukarıda gördüğümüz gibi, aslında kod yazarken bize temel olarak gerekecek şeyler;
1. Girilen sayının tek tek basamak değerleri. Örnekte basamak değerleri soldan sırayla : 1,1,0,0,1
2. 2 ^ basamakSayısı - 1. Mesela 3. basamaktaysak 2 ^ (3-1) lazım ki 2^2 * basamakDegeri işlemini yapabilelim.

Kaynak Kod

#include <stdio.h> 

int main()
{ 
  int sayi     = 0; // Kullanicinin girecegi ikilik sayi.
  int basamakDegeri = 0; // O anki isleyecegimiz basamagin degerini burada tutacagiz.
  int ikininKati  = 1; // Bize gerekli olan 2nin kati sayiyi burada tutacagiz.
  int toplam    = 0; // Tum toplam burada duracak.
  
  // Kullanicidan 2lik sayimizi aliyoruz
  printf("2lik sayiyi girin \t : ");
  scanf("%d", &sayi);
  
  // Burada soyle bir mantik kullanalim. Bizim islemimiz su sekilde:
  // toplam = basamak1*2^(1-1) + basamak2*2^(2-1) + basamak3*2^(3-1)...
  // Yukaridan anlasilacagi uzere sag basamaktan baslayip sola dogru gidecegiz.
  // Her dongude bana sunlar gerek; basamakDegeri, 2^(basamak-1)
  while(sayi > 0)
  {
    // "sayi"nin en sag basamaginin degerini alip dongumuzde onu isleyelim
    basamakDegeri = sayi % 10;
    
    // Eger "basamakDegeri" 0 ve 1 degilse girilen sayida problem var demektir.
    if (basamakDegeri != 0 && basamakDegeri != 1)
    {
      printf("Ikilik sayi sadece 0 ve 1'den olusur. Lutfen girilen sayiyi kontrol edin.\n");
      return 1; // main()'den 1 ile donmek programin hata ile bittigi anlamina gelir.
    }
    
    // Sayinin bir sol basamagina atlamis olmak icin "sayi"nin en sag basamagini silecegiz.
    // Or: 110/10=11. (int oldugu icin virgul iptal oluyor)
    // Basamak kalmayinca da "sayi" 0 olacak ve son tur olacak.
    sayi /= 10;
    
    // "toplam"imiza yeni hesabimizi da ekliyoruz. 2^X*basamakDegeri islemi aslinda.
    toplam += ikininKati * basamakDegeri;
    
    // "ikininKati"ni 2 ile carpmaliyiz ki bir sonraki turda kullanacagiz.
    ikininKati *= 2;
  }

  printf("10luk karsiligi \t : %d\n",toplam);

  return 0;
}

Kodu bütün halde görmek isterseniz az yorumlu ve basamakDegeri kontrolsüz hali aşağıdadır;

#include <stdio.h> 

int main()
{ 
  int sayi = 0, basamakDegeri = 0, ikininKati = 1, toplam = 0;
  
  printf("2lik sayiyi girin \t : ");
  scanf("%d", &sayi);
  
  while(sayi > 0)
  {
    basamakDegeri = sayi % 10;
    sayi /= 10; // Sol basamaga kay
    toplam += ikininKati * basamakDegeri;
    ikininKati *= 2;
  }

  printf("10luk karsiligi \t : %d\n",toplam);
  return 0;
}