Asal Sayı Bulma

Asal Sayı Bulma

Açıklama :

Girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder. Asal değilse, bölündüğü en küçük asal çarpanı yazar.

Not :

Program math.h kütüphanesi kullanmaktadır. Linux sistemlerde math.h kütüphanesi kullanan programları derlemek için -lm parametersi kullanılmalıdır.
Ör : gcc proje.c -o proje -lm

Kaynak Kod :

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int asal_sayi(int);

int main()
{
  int sayi=0;
  
	printf("Sayinizi Girin : ");
  scanf("%d", &sayi);
  
  sayi = asal_sayi(sayi);
  if(sayi == 0)
  	printf("Sayi ASALDIR.\n\n");
  else
  	printf("Sayi ASAL DEGILDIR.\nBolundugu sayi : %d\n\n", sayi);
	
  return 0;
}

int asal_sayi(int sayi)
{
  int bolum=3;
  
	if(sayi == 2)  return 0;
  if(sayi == 1)  return 1;
  if(sayi%2 == 0) return 2;
  
  for(bolum=3; bolum < sqrt(sayi)+1; bolum+=2)
  	if((sayi % bolum)== 0)
      return bolum;
  
  return 0;
}