Tavşan Kaplumbağa Yarışı

Tavşan Kaplumbağa Yarışı

Açıklama :

Konsolda basit bir görselleştirmeyle yapılmış tavşan-kaplumbağa yarışı. Tavşanın ve kaplumbağanın adım attığı if yapılarının içindeki değerleri değiştirerek oyunu daha güzel bir hale getirebilirsiniz :)

Kaynak Kod :

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

void yazdir(const int, const int);
int kontrol(const int, const int);
int bs=0;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int kap=1, tav=1, kontroli=0, ilerleme, bakiye=100, oyun, karakter, dopK, dopT, os=2;
  srand(time(0));
  while(bakiye > 0)
  {
    dopK=4;
    dopT=4;
    
    printf("Bakiyeniz : %d\n", bakiye);
    if(bakiye > 50)
    {
      while(os > 0)
      {
        printf("Doping icin 10 veya 20 yazin.\nTavsan icin 1, kaplumbaga icin 2 yazin(doping on) : ");
        /**/ scanf("%d", &karakter);
        if(karakter == 1 || karakter == 2 || karakter == 10 || karakter == 20)
        os = -1;
        else
        printf("Sadece 1, 2, 10, 20 girebilirsiniz.\n");
      }
      os=2;
      if(karakter == 20)
      {
        bakiye -=50;
        karakter = 2;
        dopK = 4;
      }
      if(karakter == 10)
      {
        bakiye -= 50;
        karakter = 1;
        dopT = 2;
      }
      
      printf("Bakiyeniz : %d\n", bakiye);
      printf("Kac akcelik oynayacaksiniz : ");
      scanf("%d", &oyun);
      
      if(oyun > bakiye)
      {
        bakiye += 50;
        printf("Bakiyenizden buyuk akce oynayamazsiniz.\n\n");
        continue;
      }
    }
    else
    {
      while(os > 0)
      {
        printf("Tavsan icin 1, kaplumbaga icin 2 yazin : ");
        /**/ scanf("%d", &karakter);
        if(karakter == 1 || karakter == 2)
        os = -1;
        else
        printf("Sadece 1, 2 girebilirsiniz.n");
      }
      os=2;
      printf("Kac akcelik oynayacaksiniz : ");
      /**/ scanf("%d", &oyun);
      if(oyun > bakiye)
      {
        printf("Bakiyenizden buyuk akce oynayamazsiniz.\n\n");
        continue;
      }
    }
    while(kontroli == 0)
    {
      printf("\n");
      yazdir(kap,tav);
      int sayici=0;
      for(sayici =0; sayici<10000000; sayici++);
      ilerleme = 1 + rand() %10;
      if(ilerleme <= 2)
      {
        kap += 3;
        tav +=2;
      }
      else if(ilerleme <= 4)
      {
        kap += 3;
        tav += 9;
      }
      else if(ilerleme <= 5)
      {
        kap += 3;
        tav -= 12;
      }
      else if(ilerleme <= 7)
      {
        kap -= 6;
        tav += 1;
      }
      else if(ilerleme <= 8)
      {
        kap += dopK;
        tav += dopT;
      }
      else
      {
        kap += 1;
        tav -= 2;
      }
      if(tav < 0)
        tav = 0;
      if(kap < 0)
        kap = 0;
      kontroli = kontrol(kap, tav);
    }
    kontroli = 0;
    tav = 1;
    kap = 1;
    
    if(bs == karakter)
    {
      bakiye += oyun;
      printf("\nKAZANDINIZ!!");
    }
    else
    {
      bakiye -= oyun;
      printf("\nKAYBETTINIZ!!");
    }
    printf("\n\n");
  }
  
  printf("Game Over..!\n\n");
  return 0;
}

void yazdir(const int k, const int t)
{
  int i=0;
  for(i=0;
  i < 70;
  i++)
  {
    if(k == i)
      printf("K");
    else if(t == i)
      printf("T");
    else
      printf(".");
  }
}

int kontrol(const int k, const int t)
{
  if(t >= 70)
  {
    printf("\n\n\tTAVSAN KAZANDI!!!\n\n");
    yazdir(k, 69);
    bs = 1;
    return 1;
  }
  else if(k >= 70)
  {
    printf("\n\n\tKAPLUMBAGA KAZANDI!!!\n\n");
    yazdir(69, t);
    bs = 2;
    return 1;
  }
  else
  return 0;
}