Simpletron En Büyük Sayı

Simpletron En Büyük Sayı

Açıklama :

Aşağıdaki programı Simpletron ile çalıştırmanız gerekiyor. Programın amacı, kullanıcı tarafından girilen sayıların en büyüğünü bulmak. Fakat kaç sayı gireceğini kullanıcı karar verecek. Kullanıcıdan alınacak ilk sayı, kaç sayı gireceği olacak.
Örnek/ ilk olarak 12 girildiyse, 12 tane sayı okuyarak bunların en büyüğünü bulacak ve programın sonunda bu sayıyı konsola yazdıracak.

Kod İnceleme :

Not: 50 konumundaki sayı en büyük sayı, 49 konumundaki sayı kullanıcının her turda girdiği sayı, 48 konumudaki sayı kullanıcının kaç sayı gireceği bilgilerini tutan sayı.

 0 ? Kullanıcıdan bir sayı al ve bunu 48 konumuna yaz. Bu sayı kullanıcının kaç sayı gireceğini gösteriyor.
 1 ? 48 konumundaki sayıyı bir azalt. Aslında burası döndümüzün başlangıcı. Devam edelim, anlayacaksınız.
 2 ? Kullanıcıdan bir sayı al ve bunu 50 konumuna yaz.
 3 ? Kullanıcıdan bir sayı al ve bunu 49 konumuna yaz.
 4 ? Akümülatöre 49 konumundaki sayıyı yükle.
 5 ? akümülatör = akümülatördekiSayi - 50KonumundakiSayi
 6 ? Eğer akümülatör negatif bir sayı ise 9 konumuna git. Akümülatörün negatif olması demek, 50 konumudaki sayının daha büyük olması demektir. Bu koşul sağlanırsa 7 ve 8. konumdaki kodları okumayacak. Bu aslında "if" ifadesidir. 7 ve 8. konum da bu "if" ifadesinin süslü parantezleri arasında kalan kısmıdır.
 7 ? 49 konumudaki sayıyı akümülatöre yükle. İçeri girdiğimize göre koşul sağlanmış demek oluyor. Yani 50 konumundaki sayıyı 49 konumundaki sayı ile değiştirmeliyiz çünkü 49 konumundaki daha büyük.
 8 ? Akümülatördeki sayıyı 50 konuma yaz.
 9 ? 48 konumundaki sayıyı bir azalt. Çünkü döngü, 1 turu tamamladı.
10 ? Akümülatöre 48 konumudaki değeri yükle. Bu ve bundan sonraki 2 adımı yapmamızın amacı, 48 konumuda tutulan değerin sıfır olup olmadığını öğrenebilmek içindir. Çünkü eğer sıfır olmuşsa döngüden çıkacağız.
11 ? Akümülatör 0 ise 13 konumuna dallan. Bunu yaparak döngüden çıkmış olacağız. Değilse devam.
12 ? 3 konumuna dallan. Bu sayede döngümüzün başına dönerek aynı işlemleri tekrardan yapacağız.
13 ? 50 konumundaki sayıyı yazdır. Çünkü programımız bitti ve en büyük sayımız 50 konumunda tutuluyor.
14 ? Programı sonlandır.
15 ? Kod girişini kes.

Kaynak Kod :

 0 ? 1048
 1 ? 3848
 2 ? 1050
 3 ? 1049
 4 ? 2049
 5 ? 3150
 6 ? 4109
 7 ? 2049
 8 ? 2150
 9 ? 3848
10 ? 2048
11 ? 4313
12 ? 4003
13 ? 1150
14 ? 9999
15 ? -9999