Satranç At Problemi

Satranç At Problemi

Açıklama :

At, satranç tahtasındaki her kareye bir kere gelecek ve aynı kareye ikinci kez gelemeyecek. Bu problemi hamleler halinde çözen C programı. Daha hızlı olabilmesi için kodları temizlemekteyim. Bitince güncelleyeceğim.

eYaz() fonksiyonu, bulunan karelere kaç şekilde erişebileceğimizi tutan diziyi yazdıran fonksiyondur.

Ekran görüntüsünde gördüğünüz dizilerden üstteki atın hamlelerinin yazıldığı dizi. Mesela oradaki 1 sayısı atın ilk başta bulunduğu konum(random bir şekilde ayarlanıyor o konum). Altındaki dizi ise o anda tahtadaki gidilmemiş yerlere kaç farklı yerden ulaşılabilir bilgisini tutuyor. Mesela oradaki bir konumda 2 sayısı varsa o konuma 2 farklı yerden erişilebiliyor demektir.

Edit 04.07.2013 : Kodları temizledim. Şu an sayfada bulunan kodlar temiz kodlardır.

Kaynak Kod :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define BOYUT 8

void diziYaz(void);
void eKon(void);
void eYaz(void);
void hYap();

int tahta[BOYUT][BOYUT]={{0},{0}},
  eris[BOYUT][BOYUT] ={{0},{0}}, x=4, y=3;

int const  hx[]={2,1,-1,-2,-2,-1,1,2}, 
      hy[]={-1,-2,-2,-1,1,2,2,1};

int main(int argc, char *argv[])
{
  int s=1, kareSayi=0;
  
  //Her seferinde farkli yerde basla
  srand(time(NULL));
  x=rand()%BOYUT;
  y=rand()%BOYUT;
  
  tahta[y][x]=1;
  kareSayi = (BOYUT*BOYUT+1);

  while(s < kareSayi)
  {
    diziYaz();
    eKon();
    eYaz();
    hYap();
    ++s;
    tahta[y][x] = s;
  }

  printf("\nHamle Kalmadi.\nOyun Bitti. Iyi gunler.\n\n\n");
  return 0;
}

void diziYaz(void)
{
  int i=0, j=0;

  printf("\n");
  for(i=0; i <= BOYUT-1; i++)
  {
    for(j=0; j <= BOYUT-1; j++)
    {
      if(tahta[i][j] == 0)
        printf("* ");
      else if(tahta[i][j] > 9)
        printf("%d ", tahta[i][j]);
      else  
        printf("%d ", tahta[i][j]);
    }
    printf("\n\n");
  }
}
  
void eKon(void)
{
  int i=0, j=0, u=0;
  
  for(i=0; i <= BOYUT-1; i++)
  {       
    for(j=0; j <= BOYUT-1; j++)
    {
      eris[i][j]=0;
      for(u=0; u <=7; u++)
      {
        if(j+hx[u] >= 0 && j+hx[u] <= 7 && i+hy[u] >= 0 && i+hy[u] <= 7 && tahta[i+hy[u]][j+hx[u]] == 0 && tahta[i][j] == 0)
          eris[i][j]++;
      }
    }
  }
}

void eYaz(void)
{
  int i=0, j=0;
  
  printf("\n");
  for(i=0; i <= BOYUT-1; i++)
  {
    for(j=0; j <= BOYUT-1; j++)
    {
      printf("%d ", eris[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}

void hYap()
{
  int u=0, hamle=0;
  
  for(u=0; u <=7; u++)
  {
    if(y+hy[u] <= 7 && y+hy[u] >= 0 && x+hx[u] >= 0 && x+hx[u] <= 7 && tahta[y+hy[u]][x+hx[u]] == 0)
    {
      hamle = u;
      break;
    }
  }
  
  for(u=0; u <=7; u++)
  {
    if(y+hy[u] <= 7 && y+hy[u] >= 0 && x+hx[u] >= 0 && x+hx[u] <= 7 && tahta[y+hy[u]][x+hx[u]] == 0 && eris[y+hy[u]][x+hx[u]] <= eris[y+hy[hamle]][x+hx[hamle]])
    {
      hamle = u;
    }
  }
  
  x += hx[hamle];
  y += hy[hamle];
}