Amiral Battı Oyunu

Amiral Battı Oyunu

Açıklama :

Yeni bir C dili konsol oyunuyla karşınızdayız :)

Bu program baya zamanımı aldı ama henüz bitmedi. Şu an beta aşamasında. Kodlar daha düzenlenmediği için biraz karışık. 2 Kişilik olan modu ufak tefek eksikleri dışında çalışıyor. Bilgisayara karşı olan modunun sadece yerleştirme kısmı tam olarak olmasa da çalışıyor fakat “shoot” foksiyonu ile daha bağlamadım. Yani bilgisayara karşı modu çalışmıyor diyebiliriz.

Hangi fonksiyon ne işe yarıyor ?

shipDescriptions : Gemi tanımlamalarını ekrana yazdırıyor. Bu fonksiyon sadece bilgi amaçlı kullanılıyor.
showArray : 2 boyutlu herhangi bir diziyi ekrana düzenli bir biçimde yazdırıyor.
selection :Gemileri tahtamıza yerleştirmek için temel hesaplamaların yapıldığı fonksiyon.
selectionActive : selection fonkisyonunda yapılan hesaplamalara göre gemileri tahtaya yerleştiren fonksiyon.
aiSelection : selection fonksiyonunun bilgisayara karşı oynanan moda uyarlanmış hali. Bu fonksiyon aslında gereksiz. Programın tüm fonksiyonları çalışır hale geldikten sonra bu ve bunun gibi fazlalıklar düzeltilecek.
aiSelectionActive : Bilgisayara karşı oynanan oyunda gemiler tahtaya otomatik olarak bu fonksiyonda yerleştiriliyor.
shoot_player : Oyunun başladığı fonksiyon. Bu fonksiyon içinde oyuncular gemileri vurmaya başlıyor.
shootControl : Bu fonksiyon ise geminin patlayıp patlamadığını kontrol ediyor.

Yapılması Gerekenler

 1. Yapay zeka düzeltilmeli. (Bilgisayara karşı oynama modu)
 2. Yerleştirme olayında sorun çıkabiliyor(Yerleştirilemiyor). İstisnalar işlenip güzel bir kombinasyon taraması yapılmalı.
 3. player_shoot fonksiyonunda girilen kordinatlar kontrol edilmeli. 2 kere aynı yere ateş edilememesi gerekli.
 4. Kod temizlenmeli.
 5. Kullanıcı deneyimi, arayüz geliştirilmeli.

Kaynak Kod :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define LENGTH 10 //Dizinin boyutu

void shipDescriptions(const int a, const int b, const int s, const int p); //Gemi tanımlamaları ve miktarları
void showArray(const int*array, const int lenght);//2 boyutlu diziyi gösterecek.
void selection(int*array, const int); //Player gemilerini yerleştiriyor
void selectionActive(int*, const int, int, int, int); //Player gemilerini yerleştiriyor
void aiSelection(int*, const int);//Yapay zeka gemilerini yerleştiriyor
void aiSelectionActive(int*, const int, int, int, int); //Yapay zeka gemilerinin yerleştiriyor
void shoot_player(int *array1, int *array11, int *array2, int *array22, const int length);//Atışların işlendiği komut
int shootControl(int*, const int*, const int length, const int sc);//Geminin patlayıp patlamadığını kontrol ediyor. Patlamışsa 1 döndürüyor, patlamamışsa 0

int main()
{
	srand(time (NULL)); //Rastgele sayı. (rand()%6)
	int o=0, length=0; //o = option(singleplayer or multiplayer)
	int ground1[LENGTH][LENGTH]={0}, ground2[LENGTH][LENGTH]={0};//ground1:1. Oyuncunun oyun tahtası--ground2:2. Oyuncunun oyun tahtası VEYA bilgisayarın oyun tahtası
	int ground1p[LENGTH][LENGTH]={0}, ground2p[LENGTH][LENGTH]={0};//Oyun başladığında(shoot fonksiyonu başladığında) seçilen yerleri gösterecek olan diziler. Bu diziler sadece göstermelik olacak.
	
	while(length < 5 || length > 10)
	{
		printf("Oyun alani buyuklugunu secin (min 5 max 10) : ");
		scanf("%d", &length);
		
		if(length < 5 && length > 10)
			printf("Lutfen min 5 max 10 bir deger girin : ");
	}
	
	printf("Bilgisayara Karsi = 1 |||| Coklu Oyuncu = 2 : ");
	scanf("%d", &o);
	
	if(o == 1)
	{
		printf("\n\n\nBILGISAYARA KARSI\n\n1-GEMILERINIZI YERLESTIRIN\n");
		aiSelection(ground1, length);
		selection(ground2, length);
	}
	else
	{
		printf("\n\n\nCOKLU OYUNCU\n\n----------------Player1 Gemi Yerlestir\n");
		selection(ground1, length);
		printf("\n\n\n\n\n\n--------------Player2 Gemi Yerlestir\n");
		selection(ground2, length);
	}
	
	shoot_player(ground1, ground1p, ground2, ground2p, length);
	
	return 0;
}

void shoot_player(int *array1, int *array11, int *array2, int *array22, const int length)
{
	int x=0, y=0, player=1, shooted1=45, shooted2=45;
	
	if(length > 8);
	else if(length > 5)
	{
		shooted1=18;
		shooted2=18;
	}
	else
	{
		shooted1=12;
		shooted2=12;
	}
	
	for(;;)
	{//FOR+
		if(player == 1)
		{
			printf("\nSira : Player1\n-----------\nPlayer2'nin tahtasi\n");
			showArray(array22, length);
		}
		else
		{
			printf("\nSira : Player2\n-----------\nPlayer1'in tahtasi\n");
			showArray(array11, length);
		}
		
		printf("\nPlayer%d , nereye atis yapmak istersiniz ? x,y : ", player);
		scanf("%d,%d", &x, &y);
		
		if(player == 1)
		{
			if(array2[y*length + x] != 0)
			{
				printf("\nGemi vuruldu. Gemi numarasi %d", array2[y*length + x]);
				array22[y*length + x] = array2[y*length + x];
				shooted1--;
				if(shootControl(array22,array2,length,array2[y*length + x]))
				{
					printf("\n\nGemi patladi!!!!!\n\n");
				}
				if(shooted1 == 0)
				{
					printf("PLAYER1 KAZANDI!!!");
					break;
				}
			}
			else
			{
				printf("\nKaravana (0)");
				array22[y*length + x] = 100;
			}
			printf("\nPlayer2'nin tahtasi");
			showArray(array22, length);
			printf("\n\n\n");
			player=2;
		}
		else
		{
			if(array1[y*length + x] != 0)
			{
				printf("\nGemi vuruldu. Gemi numarasi %d", array1[y*length + x]);
				array11[y*length + x] = array1[y*length + x];
				shooted2--;
				if(shootControl(array11,array1,length,array1[y*length + x]))
				{
					printf("\n\nGemi patladi!!!!!\n\n");
				}
				if(shooted2 == 0)
				{
					printf("PLAYER2 KAZANDI!!!");
					break;
				}
			}
			else
			{
				printf("\nKaravana (0)");
				array11[y*length + x] = 100;
			}
			printf("\nPlayer1'in tahtasi");
			showArray(array11, length);
			printf("\n\n\n");
			player=1;
		}
	}//FOR-
}

int shootControl(int *array, const int *array1, const int length, const int sc)
{
	int i=0, j=0, buyukluk=1;
	
	if(sc < 20)
		buyukluk=4;
	else if(sc < 40)
		buyukluk=2;
	
	for(i=0; i < length; i++)
	{
		for(j=0; j < length; j++)
		{
			if(array[i*length + j] == sc)
				buyukluk--;
			if(buyukluk == 0)
				break;
		}
		if(buyukluk==0)
			break;
	}
	
	if(buyukluk == 0)//Bu işlem tüm gemileri açmak için kullanılıyor. 5 boyutlu bir geminin 4 parçası zarar görürse batmıştır
	{
		for(i=0; i < length; i++)
		{
			for(j=0; j < length; j++)
			{
				if(array1[i*length + j] == sc)
					array[i*length + j] = sc;
			}
		}
		return 1;//Gemi Patlamış
	}

	return 0;//Gemi patlamamış
}

void aiSelection(int *array, const int length)
{
	int a5=5, b3=7, s3=3, p1=5;//Ship types
	
	if(length > 8);
	else if(length > 5)
	{
		a5=2;
		b3=2;
		s3=2;
		p1=2;
	}
	else
	{
		a5=1;
		b3=2;
		s3=1;
		p1=2;
	}
	
	//aiSelectionActive(array, length, a5, 5, 1);//Bunları da koyarsa sıkışıyor
	aiSelectionActive(array, length, b3, 3, 2);
	aiSelectionActive(array, length, s3, 3, 3);
	aiSelectionActive(array, length, p1, 1, 4);
	showArray(array, length);
}

void aiSelectionActive(int *array, const int length, int amount, int sl, int sc)
{
	
	srand(time (NULL));
	int x=0, y=0;//Cordinates
	int c=0, cnt=1, d=0;//counter, controller, direction
	
	for(;amount > 0; amount--)
	{
		
		cnt=1;
		
		printf("\n%d kod numarali gemiyi konumlandir (%d adet) x,y : ",sc, amount);
		while(cnt)
		{	
			x = (rand()%length);
			y = (rand()%length);
			
			if(x < length && x >= 0 && y < length && y >= 0 && array[y*length + x] == 0)
				cnt = 0;
			else
				printf("\nKORDINAT GECERSIZ! Lutfen tekrar kordinat girin x,y : ");
		}
		
		cnt=1;
		printf("\nDuzlem secin (asagi 0, saga 1, asagi capraz sag 2, asagi capraz sol 3) : ");
		while(cnt)
		{
			d = (rand()%4);
			printf("%d\n", d);
			cnt=0;
			
			//0:V -- 1:H -- 2:U -- 3:d
			switch(d)
			{
				case 0:
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[(y+c)*length + x] != 0 || (y+c) > length || (y+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin : ");
							cnt=1;
							break;
						}
				
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[(y+c)*length + x] = sc;
				break;
							
				case 1:
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[y*length + (x+c)] != 0 || (x+c) > length || (x+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin : ");
							cnt=1;
							break;
						}
					
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[y*length + (x+c)] = sc;
				break;
					
				case 2:
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[(y+c)*length + (x+c)] != 0 || (x+c) > length || (x+c) < 0 || (y+c) > length || (y+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin : ");
							cnt=1;
							break;
						}
					
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[(y+c)*length + (x+c)] = sc;
				break;
					
				case 3:
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[(y+c)*length + (x-c)] != 0 || (x-c) > length || (x-c) < 0 || (y+c) > length || (y+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin : ");
							cnt=1;
							break;
						}
					
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[(y+c)*length + (x-c)] = sc;
				break;
					
				default:
					printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin : ");
			}
		}
	}
}

void selection(int *array, const int length)
{
	int a5=3, b3=7, s3=3, p1=5;//Ship types
	
	if(length > 8);
	else if(length > 5)
	{
		a5=2;
		b3=2;
		s3=2;
		p1=2;
	}
	else
	{
		a5=1;
		b3=1;
		s3=1;
		p1=1;
	}
	
	shipDescriptions(a5,b3,s3,p1);
	selectionActive(array, length, a5, 5, 11);
	a5=0;
	
	shipDescriptions(a5,b3,s3,p1);
	selectionActive(array, length, b3, 3, 21);
	b3=0;
	
	shipDescriptions(a5,b3,s3,p1);
	selectionActive(array, length, s3, 3, 31);
	s3=0;
	
	shipDescriptions(a5,b3,s3,p1);
	selectionActive(array, length, p1, 1, 41);
	p1=0;
	
	showArray(array, length);
}

void selectionActive(int *array, const int length, int amount, int sl, int sc)//Array: Dizi -- Length: Dizinin uzunluğu -- amount: geminin sayısı -- s1: geminin büyüklüğü -- sc: geminin sırası
{
	int x=0, y=0;//Cordinates
	char d=0;//Direction
	int c=0, cnt=1;//counter, controller
	
	for(;amount > 0; amount--)
	{//FOR+
		cnt=1;
		showArray(array, length);
		printf("\n%d kod numarali gemiyi konumlandir (%d adet) x,y : ", (sc/10), amount);
		while(cnt)
		{	
			scanf("%d,%d", &x, &y);
			if(x < length && x >= 0 && y < length && y >= 0 && array[y*length + x] == 0)
				cnt = 0;
			else
				printf("\nKORDINAT GECERSIZ! Lutfen tekrar kordinat girin x,y : ");
		}
		
		cnt=1;
		printf("\nLutfen duzlem secin (YenidenKordinatGirmekIcin r)\n-----ASAGIYA a \n-----SAGA  y \n-----ASAGI SAGA CAPRAZ s \n-----ASAGI SOLA CAPRAZ l\n-----:");
		while(cnt)
		{//WHILE+
			d = getch();
			printf("%c\n", d);
			cnt=0;
			
			if(d=='r')
			{
				amount++;//döngü dönecek, gemi sayısı koymuş sayılacağız fakat bu yeniden kordinat girmemiz için. Yani daha gemiyi koymadık. Bu nedenden gemi eksilmesin diye miktarını arttırdık.
				sc--;//İşlem iptal olmasına rağmen ileride arttıralacağı için eksiltiyoruz. Yani bir nevi işlemleri geri almamız lazım çünkü işlem iptal edildi.
				break;//While döngüsünden çık
				
			}
			
			switch(d)
			{//SWITCH+
				case 'a':
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[(y+c)*length + x] != 0 || (y+c) > length || (y+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin (YenidenKordinatGirmekIcin r): ");
							cnt=1;
							break;
						}
				
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[(y+c)*length + x] = sc;
				break;
							
				case 'y':
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[y*length + (x+c)] != 0 || (x+c) > length || (x+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin (YenidenKordinatGirmekIcin r): ");
							cnt=1;
							break;
						}
					
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[y*length + (x+c)] = sc;
				break;
					
				case 's':
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[(y+c)*length + (x+c)] != 0 || (x+c) > length || (x+c) < 0 || (y+c) > length || (y+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin (YenidenKordinatGirmekIcin r): ");
							cnt=1;
							break;
						}
					
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[(y+c)*length + (x+c)] = sc;
				break;
					
				case 'l':
					for(c=0; c < sl; c++)
						if(array[(y+c)*length + (x-c)] != 0 || (x-c) > length || (x-c) < 0 || (y+c) > length || (y+c) < 0)
						{
							printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin (YenidenKordinatGirmekIcin r): ");
							cnt=1;
							break;
						}
					
					if(cnt == 0)
						for(c=0; c < sl; c++)
							array[(y+c)*length + (x-c)] = sc;
				break;
					
				default:
					printf("\nDUZLEM GECERSIZ! Tekrar deneyin (YenidenKordinatGirmekIcin r): ");
			}//SWITCH-
		}//WHILE-
		sc++;
	}//FOR-
}

void showArray(const int *array, const int length)//2 boyutlu, tüm dizileri yazdırmak için bu fonksiyon kullanılabilir.
{
	int i=0, j=0;
	printf("\n");
	printf("()");
	
	while(i++ < length)//Sağdan sola kordinat yazımı
		printf("%d ",i-1);
	for(i=0; i < length; i++)
	{
		printf("\n%d ", i);
		for(j=0; j < length; j++)
		{
			if(array[i*length + j] == 0)
				printf("* ");
			else if(array[i*length + j] == 100)
				printf("0 ");
			else if(array[i*length + j] >= 11 && array[i*length + j] <= 19)
				printf("1 ");
			else if(array[i*length + j] >= 21 && array[i*length + j] <= 29)
				printf("2 ");
			else if(array[i*length + j] >= 31 && array[i*length + j] <= 39)
				printf("3 ");
			else //if(array[i*length + j] >= 41 && array[i*length + j] <= 49) // array[i*length + j] = array[i][j];
				printf("4 ");
		}
	}
}

void shipDescriptions(const int a, const int b, const int s, const int p)
{
	printf("%14s%11s%6s\n", "Gemi Tipleri", "Boyut", "Adet");
	printf("%3s%3s%7d\n", "1-Aircraft Carrier", "5", a);
	printf("%3s%9s%7d\n", "2-Battleship",    "3", b);
	printf("%3s%10s%7d\n","3-Submarine",    "3", s);
	printf("%3s%8s%7d\n", "4-Patrol Boat",   "1", p);
}