2 Bilinmeyenli Denklem Kök Bulma

2 Bilinmeyenli Denklem Kök Bulma

Açıklama :

İstenilen formatta denkleminizi girin ve sonucu size versin. Kodlamada sadece matematik mantığı kullanılmıştır. Program ilk olarak Y bilinmeyenini buluyor. Daha sonra Y’yi yerine koyarak X’i buluyor ve ekrana yazdırıyor.

Kaynak Kod :

#include 

int main(int argc, char *argv[]) { float a=0, b=0, c=0, d=0,//Islem1 katsayıları e=0, f=0, g=0, h=0,//Islem2 katsayıları x=0, y=0, //Bilinmeyenler rel1=0, bil1=0; //İşlem1’deki bilinmeyen(bil1) ve diğerki sayının(bil1) //kat sayılarını tutacak değişkenler.

printf("Denklem1 : aX+b = cY+d\n");
printf("a = "); scanf("%f", &a);
printf("b = "); scanf("%f", &b);
printf("c = "); scanf("%f", &c);
printf("d = "); scanf("%f", &d);
printf("%.3fX + %.3f = %.3fY + %.3f\n", a, b, c, d);

rel1 = (d-b)/a;
bil1 = c/a;

printf("\nDenklem2 : eX+f = gY+h\n");
printf("e = "); scanf("%f", &e);
printf("f = "); scanf("%f", &f);
printf("g = "); scanf("%f", &g);
printf("h = "); scanf("%f", &h);
printf("%.3fX + %.3f = %.3fY + %.3f\n", e, f, g, h);

if(((f-h) + e*rel1) != 0)
    y = ((f-h) + e*rel1) / (g - (e*bil1));

if((h-f) != 0)
    x = (h-f)/e;

if((g*y) != 0)
    x = x + (g*y)/e;


printf("\nX = %.3f\nY = %.3f", x, y);

printf("\n\n");
return 0;

}