Asal Sayı Bulma

03/07/2013 Furkan Tokaç 0

Açıklama : Girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder. Asal değilse, bölündüğü en küçük asal çarpanı yazar. Not : Program math.h kütüphanesi kullanmaktadır. Linux sistemlerde […]