Simpletron 10 Değerin Toplamı

Açıklama :

Programın amacı, kullanıcı tarafından ardı ardına girilen 10 sayıyı toplayıp ekrana yazdırmak.
Not : Program, yukarıdaki resimde görülen 25 konumuna aldığı sayı kadar dönecektir.

Kod İnceleme :

>20 konumundaki değer : Sayaç.

>21 konumu : kullanıcıdan alınan değerin tutulduğu konum.

>25 konumundaki değer : dongünün tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için kullanacağımız değerdir. Ör/ while( 10 < a ) — Buradaki 10 sayısı, 25 konumundaki sayıdır.
>30 konumu : Sayıların toplamının tutulduğu konum.

  0 ? 25 konumuda 10 değerini yaz. Bunu döngümüz için kullanacağız.
  1 ? 20 konumuna, döngünün her turunda 1 arttırılacak olan sayacımızı giriyoruz. 0 dan başlaması için 0 değerini atıyoruz.
  2 ? Kullanıcıdan bir sayı al ve bunu 21 konumuna yaz.
  3 ? 21 konumundaki değeri akümülatöre yükle.
  4 ? akümülatör = akümülatördekiSayi + 30KonumundakiDeger
  5 ? Akümülatördeki değeri 30 konumuna yaz.
  6 ? 20 konumudaki değeri 1 arttır çünkü döngü 1 tur tamamladı.
  7 ? 20 konumundaki değeri akümülatöre yükle.
  8 ? akümülatör = akümülatördekiDeğer – 25KonumundakiDeger
  9 ? Akümülatör negatifse 2 konumuna dallan. Akümülatördeki değerin negatif olması demek, 20 konumudaki (yani sayaç) değerin, 25 konumundaki değerden (10 sayısı) küçük olması demek.
10 ? 30 konumudaki değeri yazdır.
11 ? Programı sonlandır.
12 ? Kod girişini kes.

Kaynak Kod :

1225
1220
1021
2021
3030
2130
3920
2020
3125
4102
1130
9999
-9999

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın